Faaliyet Alanlarımız

Genel olarak çalışılan sektörler

Otomotiv, Otomotiv Yan Sanayi, Makine İmalat Sanayi, Asansör Sektörü

Atmosferik Plazma teknolojileri kullanarak; malzemelerin yapıştırılması, boyanması, temizlenmesi konularında ticari ve bilimsel çalışmalar Relyon Plasma GmbH ortaklığı ile yapılmaktadır.

Özel hizmet araçları kategorisinde FCB; iki adet özel havaalanı aracı ve bir adet araç üstü çöp toplama sisteminin tasarım ve prototip imalatı projelerinde aktif mühendislik rolü üstlenmiştir. Bu projelerle elde edilen bilgi birikimi; KOSGEB tarafından B.14.2.KSG.4.16.01.00-110.02-11613 sayılı kararla desteklenen “Hidrostatik Tahrikli, Çok Fonksiyonlu, Kompakt Hizmet Aracı Tasarımı Ve Prototip İmalatı" adlı kendi özgün projesinde kullanılmaktadır. Proje; prototipin tamamlanmasının ardından seri üretim aşamasına geçmiştir

Günümüzde firmaların yaptığı "Araştırma-Geliştirme Projeleri" birçok kanaldan hibe ve kredi desteği bulabilmektedir. FCB; müşterilerini bu destekler hakkında bilgilendirerek, daha bilinçli şekilde ArGe desteklerine ulaşmalarını sağlar; bilgi, deneyim ve güveni ile ArGe projelerinizin hayata geçirilmesinde sizlere destek olur. ArGe Merkezi kurulumu ve faaliyetlerin yürütülmesi konusunda destek olur. ArGe Projelerinin hazırlanmasında destek olur. ArGe projeleri literatür araştırması ve fizibilite etüdü konularında destek olur. Günümüzde firmaların yaptığı "Araştırma-Geliştirme Projeleri" birçok kanaldan hibe ve kredi desteği bulabilmektedir. FCB; müşterilerini bu destekler hakkında bilgilendirerek, daha bilinçli şekilde ulusal veya uluslararası AR-GE desteklerine ulaşmalarını sağlar; bilgi, deneyim ve güveni ile AR-GE projelerinin hayata geçirilmesine destek olur. Uzmanlarımız AR-GE projelerinin fikir aşamasından itibaren dosya halinde kurgulanmasında, ilgili destek kurumunun prosedürlerinin tamamlanmasında ve raporlamaların hazırlanmasında aktif hizmet vermektedirler. Firmamız AR-GE projelerinde tekniğin mevcut durumunun (state of the art) ortaya konulması aşamasında İngilizce ve Almanca akademik literatür araştırması, patent araştırmaları, dünyadaki benzer uygulamaların araştırılması, konuya yönelik dünyadaki ilerlemenin yönünün belirlenmesi, teknik yapılabilirlik ve fizibilite etüdü konularında hizmet vermektedir.

Ürün/üretim geliştirme çalışmalarında tecrübe ve bilgi birikimi ile müşterilerinin yanında yer alan FCB, projelerin sıfırdan, henüz kurgu aşamasından başlayarak tamamlanıncaya kadar geçen sürecin tümünde aktif destek sunar.

Proje yönetimi yetkinliği konusunda gelişme potansiyeli olan KOBİ’ler için FCB uzmanları, mevcut proje yönetimi tecrübeleri ile projelerin tanımlanması, şekillendirilmesi, planlanması, takip sistematiğinin oluşturulması gibi konularda destek vermektedir.

FCB uzmanlık alanı kapsamında mevcut ürün ve süreçlerin ergonomik açıdan analiz edilmesi ve yeni ürün veya süreçlerin müşterilerle birlikte insana uygun-ergonomik şekilde tasarlanması konusunda hizmet sunmaktadır. Firma bünyesinde (0-210 cm) ölçekli iki duvar ve dengelenmiş tabana sahip antropometrik ölçüm standı ve 2 m ölçme aralığı olan kumpas mevcuttur.

FCB müşterilerinin talepleri doğrultusunda mevcut veya yeni tasarımları sıfırdan oluşturur veya yapılabilirlik analizlerini gerçekleştirir. Ekonomik fayda hesaplamalarını müşterilerine raporlar

FCB, ArGe çalışmalarının en önemli aşamalarından olan deneysel çalışmaları müşterileri için planlar, en ekonomik ve hedef odaklı şekilde denemelerin gerçekleştirilmesini sağlar.

FCB, bilgisayar destekli programlar yardımı ile ürün tasarımı aşamalarından modelleme, sonlu elemanlar analizi ve yeni ürün sentezlerini müşterileri için yapar, bu yolla ürünün teknik ve ekonomik seviyesini yükseltir..

Tasarım ve hesaplama problemlerini çözen FCB uzmanları sonucu çok yönlü olarak ele alır ve optimize edilmesini sağlar..

İmalat süreçlerinin senkronizasyonu ile süreç akışının optimize edilmesi FCB uzmanlığı kapsamındadır.

FCB, ürününün başarı potansiyelini piyasaya çıkmadan görmek isteyen müşterilerine uzman gözüyle anket hazırlığında, sonucun raporlanmasında ve kapalı döngü sistematiğinin kurulmasında yardımcı olur. Ayrıca firmaların en kritik kaynağı olan kendi insan kaynağına yönelik çalışan memnuniyeti anketleri konusunda da sürecin tamamına ilişkin bütünsel destek sunar.

Sistematik Düşünce (Metodik Konstrüksiyon) yaklaşımı sayesinde tasarım süreci daha verimli hale getirilebilir, daha iyi tasarımlar ortaya konulabilir. Bu konuda FCB müşterilere özgü eğitimleri, ilgili alanların yöneticileri ve insan kaynakları birimleriyle birlikte planlar.

Bu eğitimler, dişli çark, mil, cıvata, kaynak vb. makine elemanlarının pratik şekilde boyutlandırma hesaplarının yanı sıra konstrüktif deneyim de kazandırmaktadır.

Yaratıcılık (kreativite) beklenti boyutuyla her alanda, her seviyedeki her çalışanın karşısına çıkar. Çeşitli yaklaşımlarla birey ve organizasyonların yaratıcılık seviyesi arttırılabilir. Bu konudaki eğitimleriyle FCB, başta tasarımcılar olmak üzere tüm mühendislere yaratıcılık konusunda metodolojik eğitimler sunar.

Özel Hizmet Araçları Tasarımı ve Prototip İmalatı

Özel hizmet araçları kategorisinde FCB; iki adet özel havaalanı aracı ve bir adet araç üstü çöp toplama sisteminin tasarım ve prototip imalatı projelerinde aktif mühendislik rolü üstlenmiştir. Bu projelerle elde edilen bilgi birikimi; KOSGEB tarafından B.14.2.KSG.4.16.01.00-110.02-11613 sayılı kararla desteklenen “Hidrostatik Tahrikli, Çok Fonksiyonlu, Kompakt Hizmet Aracı Tasarımı Ve Prototip İmalatı" adlı kendi özgün projesinde kullanılmaktadır. Proje; prototipin tamamlanmasının ardından seri üretim aşamasına geçmiştir..

Week 1 0/4

Beginners Level

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla, mollis eu metus in, sagittis fringilla.

 • 1 video, 1 audio, 1 reading
  • Video: Greetings and Introductions 15 minutes
  • Reading: Word Types 15 minutes
  • Audio: Listening Exercise 15 minutes
 • Graded: Cumulative Language Quiz 3 Questions

Week 2 0/5

Intermediate Level

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla, mollis eu metus in, sagittis fringilla.

 • 1 video, 1 audio, 1 reading
  • Video: Greetings and Introductions 15 minutes
  • Reading: Word Types 15 minutes
  • Audio: Listening Exercise 15 minutes
 • Graded: Cumulative Language Quiz 3 Questions

ArGe Proje İşbirlikleri

Günümüzde firmaların yaptığı "Araştırma-Geliştirme Projeleri" birçok kanaldan hibe ve kredi desteği bulabilmektedir. FCB; müşterilerini bu destekler hakkında bilgilendirerek, daha bilinçli şekilde ArGe desteklerine ulaşmalarını sağlar; bilgi, deneyim ve güveni ile ArGe projelerinizin hayata geçirilmesinde sizlere destek olur. ArGe Merkezi kurulumu ve faaliyetlerin yürütülmesi konusunda destek olur. ArGe Projelerinin hazırlanmasında destek olur. ArGe projeleri literatür araştırması ve fizibilite etüdü konularında destek olur. Günümüzde firmaların yaptığı "Araştırma-Geliştirme Projeleri" birçok kanaldan hibe ve kredi desteği bulabilmektedir. FCB; müşterilerini bu destekler hakkında bilgilendirerek, daha bilinçli şekilde ulusal veya uluslararası AR-GE desteklerine ulaşmalarını sağlar; bilgi, deneyim ve güveni ile AR-GE projelerinin hayata geçirilmesine destek olur. Uzmanlarımız AR-GE projelerinin fikir aşamasından itibaren dosya halinde kurgulanmasında, ilgili destek kurumunun prosedürlerinin tamamlanmasında ve raporlamaların hazırlanmasında aktif hizmet vermektedirler. Firmamız AR-GE projelerinde tekniğin mevcut durumunun (state of the art) ortaya konulması aşamasında İngilizce ve Almanca akademik literatür araştırması, patent araştırmaları, dünyadaki benzer uygulamaların araştırılması, konuya yönelik dünyadaki ilerlemenin yönünün belirlenmesi, teknik yapılabilirlik ve fizibilite etüdü konularında hizmet vermektedir.

4.5

Rated 5 out of 3 Ratings
5 STARS
80%
4 STARS
20%
3 STARS
0%
2 STARS
0%
1 STARS
0%
Sarah Parker
Sep 29, 2017 at 9:48 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla, mollis eu metus in, sagittis.

Sarah Parker
Sep 29, 2017 at 9:48 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla, mollis eu metus in, sagittis.

ÜrGe (Ürün/Üretim Geliştirme) Proje İşbirlikleri

Ürün/üretim geliştirme çalışmalarında tecrübe ve bilgi birikimi ile müşterilerinin yanında yer alan FCB, projelerin sıfırdan, henüz kurgu aşamasından başlayarak tamamlanıncaya kadar geçen sürecin tümünde aktif destek sunar.

Proje Yönetimi

Proje yönetimi yetkinliği konusunda gelişme potansiyeli olan KOBİ’ler için FCB uzmanları, mevcut proje yönetimi tecrübeleri ile projelerin tanımlanması, şekillendirilmesi, planlanması, takip sistematiğinin oluşturulması gibi konularda destek vermektedir.R

Sarah Parker
Teacher
Sarah Parker
Teacher
Sarah Parker
Teacher
Sarah Parker
Teacher
Sarah Parker
Teacher
Sarah Parker
Teacher
Sarah Parker
Teacher
Sarah Parker
Teacher

Ergonomik Tasarım, Antropometrik Analizler

FCB uzmanlık alanı kapsamında mevcut ürün ve süreçlerin ergonomik açıdan analiz edilmesi ve yeni ürün veya süreçlerin müşterilerle birlikte insana uygun-ergonomik şekilde tasarlanması konusunda hizmet sunmaktadır. Firma bünyesinde (0-210 cm) ölçekli iki duvar ve dengelenmiş tabana sahip antropometrik ölçüm standı ve 2 m ölçme aralığı olan kumpas mevcuttur.

Ürün Tasarımı/İyileştirme ve Fayda Analizi

FCB müşterilerinin talepleri doğrultusunda mevcut veya yeni tasarımları sıfırdan oluşturur veya yapılabilirlik analizlerini gerçekleştirir. Ekonomik fayda hesaplamalarını müşterilerine raporlar.

4.5

Rated 5 out of 3 Ratings
5 STARS
80%
4 STARS
20%
3 STARS
0%
2 STARS
0%
1 STARS
0%
Sarah Parker
Sep 29, 2017 at 9:48 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla, mollis eu metus in, sagittis.

Sarah Parker
Sep 29, 2017 at 9:48 am

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce enim nulla, mollis eu metus in, sagittis.