Kütüphane
Anasayfa » Kütüphane

      Kütüphane    

 
    Plastiklerde yüzey enerjisi [mN/m]

    Yüzey gerilimi ve yüzey enerjisi

    İşlevselleştirme

    Test mürekkebi / test mürekkepleri

    Hidrofilik

    Hidrofobik

    Hidrofobik geri kazanım (hydrophobic recovery)

    Polar etkileşimler

    Dispers (dağınık) etkileşimler

    Yapışma (adhezyon)

    Kohezyon

    Islatma ve ıslanabilirlik

    Yüzey işlemleri

    Yüzey temizliği / yüzey temizleme

    Atmosferik basınçlı plazma

    Piezoelektrik Doğrudan Deşarj Teknolojisi - PDD Technology®

    Pulslu (Darbeli) Atmosferik Ark Teknolojisi - PAA Technology®

    Plazma gazı

    İkincil plazma

    Aktarılan ark / transfer edilen ark

    Potansiyel

    CeraPlas™

    Reaktif oksit ve nitrojen türleri / RONS]

    Uçucu organik bileşikler / VOC

    Ozon

    Dezenfeksiyon / dezenfekte etme / mikroplardan arındırma

    Sterilizasyon

    Plazma ile aktifleştirilmiş su / plazma aktif su

    Plastiklerin plazma yüzey işlemleri

    Plazma işlenebilir plastik malzemeler Poliamid / PA

    Polioksimetilen / POM]

    Polietilen / PE

    Polietilen tereftalat / PET

    Yüksek yoğunluklu polietilen / HDPE

    Polibütilen tereftalat / PBT

    Polipropilen / PP

    Politetrafloroetilen / PTFE

    Poliviniliden florür / PVDF

    Polivinil klorür / PVC

    Polieter eter keton / PEEK

    Poliüretan / PUR

    Polistiren / PS

    Polikarbonat / PC

    Polisülfon / PSU

    Polieterimid / PEI

    Polietersülfon / PES (PESU)

    Polimetil metakrilat / PMMA

    Etilen propilen dien monomer / EPDM

    Akrilonitril bütadien kauçuk / NBR

    Perfloroelastomer / FFKM (FFPM)

    Floroelastomerler / FKM (FPM)

    Etilen / vinil asetat / EVA

    Silikonlar / silikon kauçuk / VMQ

    Akrilonitril-bütadien-stiren kopolimeri / ABS

    TDK