Anasayfa » Kütüphanemiz

Uçucu organik bileşikler / VOC

« Kütüphaneye geri dön

Uçucu organik bileşikler / VOC

Uçucu organik bileşikler (VOC), yüksek buhar basınçlarından dolayı uçucu olan karbonlu moleküller için kullanılan bir terimdir. Bu tanıma göre metan da VOC'lere aittir, ancak teknik süreçlerde metan içermeyen VOC'ler genellikle toplam parametre olarak kullanılır.

VOC'ler ya doğal süreçlerle üretilir, örneğin geviş getiren hayvanlar metan yayar ve birçok küf terpen üretir, ya da teknik süreçlerde, örneğin organik çözücüler, boyalar, plastikler gibi çeşitli VOC kaynakları vardır. Tütün ürünlerinin tüketimi ve trafik de VOC'lerin salınmasına yol açar.

VOC'lerin giderilmesi ya filtre sistemleri ya da kimyasal reaksiyonlar yoluyla gerçekleştirilebilir. Katalizörlerin kullanımı burada önemli bir rol oynar, ancak reaktif türleri ile plazma, VOC'leri oksitlemek ve böylece onları karbon dioksit ve diğer karbonsuz gazlara dönüştürmek için de kullanılabilir.

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.