Yayınlar

Bu sayfada, plazmaya özgü konularda özel teknik yayınlar ve makalelerin yanı sıra ürünlerimizle ilgili teknik notlar bulacaksınız.

01.2023 | ​​Metal malzeme yüzeylerinin yapıştırma işlemlerinde atmosferik basınçlı plazma uygulamasının etkisi

Metal malzeme yüzeylerinin yapıştırma işlemlerinde atmosferik basınçlı plazma uygulamasının etkisi

Bu çalışmada, atmosferik basınçlı plazma uygulamasının galvanizli ve galvanizsiz çeliklerin yapıştırma bağ dayanımına etkisi incelenmiştir.

Daha Fazla Göster 
09.2022 | ​​Plazma onkolojisi: Soğuk atmosferik plazma ile baş ve boyun kanserinin adjuvan tedavisi

Plazma onkolojisi: Soğuk atmosferik plazma ile baş ve boyun kanserinin adjuvan tedavisi

Yayında baş ve boyun kanseri için yardımcı tedavi olarak plazmanın olası kullanımı konusunda temel araştırmalara ilişkin ilginç bir derleme (review) özeti verilmektedir.

Daha Fazla Göster 
07.2022 | ​​Plazma dermatolojisi: Soğuk atmosferik plazma ile cilt tedavisi

Plazma dermatolojisi: Soğuk atmosferik plazma ile cilt tedavisi

piezobrush® PZ3'ün örnek nitelikte bir uygulamasıyla, dermatolojide plazmanın olası kullanımı konusunda temel araştırmalara ilişkin ilginç bir yayının özeti verilmiştir: Soğuk atmosferik plazmanın (CAP) olası kullanım imkânları plazma tıbbında hızla genişlemiştir. Gelişmekte olan bir dal olarak plazma dermatolojisi, plazma bileşenlerinin teknik çok yönlülüğünden ve pratik uygulanabilirliğinden yararlanmaktadır.

Daha Fazla Göster 
07.2022 | ​​Mitokondriyal yolakların modülasyonu yoluyla insan kolon ve akciğer kanseri hücrelerinde soğuk atmosferik plazma etkisiyle apoptoz (programlı hücre ölümü)

Mitokondriyal yolakların modülasyonu yoluyla insan kolon ve akciğer kanseri hücrelerinde soğuk atmosferik plazma etkisiyle apoptoz (programlı hücre ölümü)

Tıbbi alanda olası kullanım için endüstriyel ürünümüz piezobrush® PZ2 ile yapılan temel araştırmalara ilişkin ilginç bir yayının özeti verilmiştir: Bu çalışmada, insan kolon ve akciğer kanserinin onkolojik terapisinde piezobrush® PZ2 ile uygulanan soğuk atmosferik plazma işleminin etkinliği araştırılmıştır.

Daha Fazla Göster 
05.2022 | ​​Periodontal veya peri-implant hastalıkları ile ilişkili bakteri ve biyofilmlere karşı ortam havasını kullanan soğuk atmosferik bir plazma cihazının in vitro etkinliği

Periodontal veya peri-implant hastalıkları ile ilişkili bakteri ve biyofilmlere karşı ortam havasını kullanan soğuk atmosferik bir plazma cihazının in vitro etkinliği

Yayında Jungbauer ve ark. periodontal ve peri-implant hastalıklarda soğuk atmosferik plazma kullanımını araştırmış ve bulgularını yayınlamışlardır.   

Daha Fazla Göster 
08.2021 | ​​Atmosferik basınçlı plazma jetlerini değerlendirmek için polimerler üzerinde aktifleştirilmiş alanın görselleştirilmesi

Atmosferik basınçlı plazma jetlerini değerlendirmek için polimerler üzerinde aktifleştirilmiş alanın görselleştirilmesi

Atmosferik basınçlı plazma jetlerini (APPJ) değerlendirmek amacıyla aktifleştirilmiş alanın polimerler üzerinde görselleştirilmesi test mürekkebi ile gerçekleştirilmektedir. Test mürekkebinin büzülme özellikleri, etkinleştirme görüntü kaydı (AIR) kullanılarak tespit edilmiştir.  

Daha Fazla Göster 
06.2021 | ​​ Termal olmayan plazma sistemlerinin ve iki olumlu yüzey işleminin PAEK'lerin kompozit reçineye kesme bağ kuvveti üzerindeki etkisi

Termal olmayan plazma sistemlerinin ve iki olumlu yüzey işleminin PAEK'lerin kompozit reçineye kesme bağ kuvveti üzerindeki etkisi

Bu çalışmanın amacı, termal olmayan plazmanın, önceden kum püskürtme veya sülfürik asitle aşındırma yoluyla veya bu işlem olmaksızın, kompozit reçinede PEEK ve PEKK'nin kesme adezyonu ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkisini araştırmaktır. 

Daha Fazla Göster 
06.2021 | ​​Titanyum yüzeye uygulanan plazma işleminin implant malzemesini çevreleyen doku üzerindeki etkisi

Titanyum yüzeye uygulanan plazma işleminin implant malzemesini çevreleyen doku üzerindeki etkisi

Tsujita ve ark. titanyum implantların yüzey modifikasyonunun kemik oluşumu üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Özellikle, soğuk atmosferik basınçlı plazma ile işlem umut verici sonuçlar vermektedir.


Daha Fazla Göster 
05.2021 | ​​Teknik bilgilendirme / vaka çalışması: Dinamik temas açısı ölçümü ve tansiyometre (DCAT)

Teknik bilgilendirme / vaka çalışması: Dinamik temas açısı ölçümü ve tansiyometre (DCAT)

Dinamik temas açısı ölçümüyle ilgili bu teknik bilgilendirme ve örnek vaka incelemesinde, bir plazma işleminin dinamik temas açısı ve dolayısıyla ıslanma üzerindeki etkisi belirlenmiştir. 
 

Daha Fazla Göster 
05.2021 | ​​Teknik bilgilendirme / vaka çalışması: Hayali dinamik temas açısı ölçümleri kullanılarak diş implantları için yüzey işlem tekniklerinin etkinliği

Teknik bilgilendirme / vaka çalışması: Hayali dinamik temas açısı ölçümleri kullanılarak diş implantları için yüzey işlem tekniklerinin etkinliği

Dinamik temas açısı ölçümüyle ilgili bu teknik bilgilendirme ve örnek vaka incelemesinde, bu yöntemin UV ve plazma ile işlenmiş dental implant numuneleri üzerindeki uygulaması sunulmaktadır. 
  

Daha Fazla Göster 
04.2021 | ​​Paslanmaz çelikte listeria monocytogenes ve salmonellanın piezoelektrik soğuk atmosferik plazma jeneratörü ile etkisizleştirilmesi

Paslanmaz çelikte listeria monocytogenes ve salmonellanın piezoelektrik soğuk atmosferik plazma jeneratörü ile etkisizleştirilmesi

Yayında A. Stratakos'un ekibi, piezoelektrik soğuk atmosferik basınçlı plazmanın paslanmaz çelik yüzeyler üzerindeki gıda kaynaklı patojenler olan listeria monocytogenes ve salmonella üzerindeki etkisini incelemişlerdir.
  

Daha Fazla Göster 
12.2020 | ​​Pnömatik yumuşak aktüatörler için bilgisayar kontrollü yeni bir maskesiz üretim süreci

Pnömatik yumuşak aktüatörler için bilgisayar kontrollü yeni bir maskesiz üretim süreci

Tinsley ve Harris, silikon ve PET'in kimyasal davranışını seçici olarak değiştirmek ve pnömatik yumuşak aktüatörler üretmek amacıyla bilgisayar kontrollü piezobrush® PZ2-i ile lokal bir plazma işlemi kullanmışlardır. 
  

Daha Fazla Göster 
10.2020 | ​Makale Plazma işleminin alkali ile işlenmiş ceria ile stabilize edilmiş zirkonya/alümina nanokompozitin (NANOZR) biyoaktivitesi üzerindeki etkileri

Makale Plazma işleminin alkali ile işlenmiş ceria ile stabilize edilmiş zirkonya/alümina nanokompozitin (NANOZR) biyoaktivitesi üzerindeki etkileri

Yayında Takao ve ark., implant malzemesi olarak kullanılan zirkonya/alümina nanokompozitlerin (NANOZR) biyoaktivitesi üzerinde plazma işleminin in vivo ve in vitro etkilerini araştırmış ve bulgularını paylaşmışlardır. 
   

Daha Fazla Göster 
05.2020 | ​​Nanoyapılı titanyumun termal olmayan atmosferik basınçlı plazmaya dayalı gelişmiş osseointegrasyon ve biyo-dekontaminasyonu

Nanoyapılı titanyumun termal olmayan atmosferik basınçlı plazmaya dayalı gelişmiş osseointegrasyon ve biyo-dekontaminasyonu

Yayında termal olmayan (soğuk) atmosferik basınçlı plazmaya dayalı olarak nanoyapılı titanyumun iyileştirilmiş osseointegrasyonu ve biyolojik arındırılması (dekontaminasyonu) konusundaki araştırma sonuçları paylaşılmaktadır.   

Daha Fazla Göster 
07.2018 | ​​ Yapıştırıcı reçine simanının zirkonyaya olan kesme bağ dayanımına termal olmayan atmosferik plazma işleminin etkisi

 Yapıştırıcı reçine simanının zirkonyaya olan kesme bağ dayanımına termal olmayan atmosferik plazma işleminin etkisi

  Bu çalışmada, kumlama ve soğuk atmosferik plazmanın yapıştırıcı reçine simanının zirkonyaya kesme bağ dayanımı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.  

Daha Fazla Göster