Anasayfa » Kütüphanemiz

Ozon

« Kütüphaneye geri dön

Ozon

Ozon (O3), üç oksijen atomundan oluşan bir moleküldür (Şekil 1) ve güçlü bir oksitleyicidir. Ozon kararlı (stabil) değildir ve koşullara bağlı olarak birkaç dakika ile birkaç gün arasında oksijene ayrışır. Kısmen pozitif yüklü bir merkezi atom ile mezomerik bir sınır yapısına sahiptir ve bu nedenle çoğu gazın aksine polardır.

Şekil 1.Ozon molekülü.

Oksidatif özellikleri nedeniyle mukoza zarlarını tahriş eder, ancak birçok uygulamada da kullanılabilir. Güçlü bir oksitleyici olan ozon, birçok mikrop türünü inaktive eder, bu nedenle dezenfektan olarak kullanılır. Ayrıca hem endüstriyel su hem de yüzme havuzu suyu için su arıtımı için de kullanılır. Ozonun bir dezenfektan olarak avantajı, kimyasallara ihtiyaç duymadan tesislerde üretilebilmesidir. Ayrıca zararsız oksijene parçalanır. Önemli bir sorun, büyük ölçüde uçucu organik bileşiklere (VOC) dayanan kokulardır. O3, bu bileşikleri kokusuz karbondioksit ve suya oksitler. Ozon, plazma gibi deşarjlar veya oksijenin foto-ayrışmasına yol açan UV-C radyasyonu ile üretilir.

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.