Anasayfa » Kütüphanemiz

Plastiklerin plazma yüzey işlemleri

« Kütüphaneye geri dön

Plastiklerin plazma yüzey işlemleri

Bir katı cismin yüzey enerjisi; mürekkep, yapıştırıcı veya vernik gibi sıvılarla yüzey ıslanabilirliğinin bir ölçüsüdür. Ayrıca katı ve sıvı bileşenler arasındaki yapışma, katının yüzey enerjisinin sıvının yüzey gerilimiyle eşleşip eşleşmediğine bağlıdır.

İşlenmemiş plastiklerin yüzey enerjileri nispeten düşüktür, tipik olarak 50 mN/m'den daha azdır. Bu malzeme grubunda özellikle yüzey enerjisini oluşturan kısımlardan polar fraksiyonu (kutupsal kısmın oranı) düşüktür. Üretim sürecine bağlı olarak, organik ayırıcı maddeler ve yağlayıcılar ile kirlenme durumunda yüzey enerjisi daha da azalabilmektedir. Bu nedenle, plastiklerin yüzey işlemleri özellikle önemlidir. Burada atmosferik basınçlı plazma ile ön işlem etkili bir seçenektir ve manuel veya hat içi olarak gerçekleştirilebilir.

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.