Anasayfa » Kütüphanemiz

  Dispers (dağınık) etkileşimler

« Kütüphaneye geri dön

Dispers (dağınık) etkileşimler

Dispers etkileşimler, yüksüz moleküller arasındaki zayıf ve kısa menzilli kuvvetlerdir. Zayıf olsalar da bunlar olmadan, polar olmayan bileşikler sıvı veya katı halde mevcut olmazdı. Dispers etkileşimler bu nedenle maddenin davranışı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Etkileşimler doğası gereği elektrostatiktir. Atomların ve moleküllerin elektron dağılımı zamanla dalgalanır. Bu dalgalanma, kısa vadeli rastgele yük kaymaları sonucunu doğurur ve bu da dipol denilen çift kutuplara neden olur.

Bu etkileşimler kısa menzilli ve nispeten zayıf olmasına rağmen, moleküller arası etkileşimlerin büyük bir bölümünü oluştururlar. Özellikle, plastikler dâhil birçok polar olmayan malzemenin stabilitesi bu etkileşimlere dayanmaktadır.

Bu kuvvetler güçlü bir şekilde mesafeye bağımlı olduğundan, bağlanacak olan moleküllerin birbirine yakın olması önemlidir. Bu plazma işlemiyle elde edilen bir etkidir, hassas (ince) temizleme işlemi ayırıcı maddeler olarak işlev gören safsızlıkları giderir ve yalın haldeki yüzey bu tür bağlar oluşturabilir. Ayrıca, dispers kuvvetlerle birlikte moleküler etkileşimlere katkıda bulunan ve daha iyi yapışma sağlayan polar fonksiyonel gruplar da plazma işlemiyle yüzeye eklenir.

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.