Anasayfa » Yayınlar

Soğuk atmosferik plazmanın dental uygulamaları

Nanoyapılı titanyumun termal olmayan atmosferik basınçlı plazmaya dayalı gelişmiş osseointegrasyon ve biyo-dekontaminasyonu

Yazarlar: Yuhao Zeng, Satoshi Komasa, Hisataka Nishida, Akinori Agariguchi, Tohru Sekino, Joji Okazaki

Yayın: Zeng, Y.; Komasa, S.; Nishida, H.; Agariguchi, A.; Sekino, T.; Okazaki, J. Enhanced Osseointegration and Bio-Decontamination of Nanostructured Titanium Based on Non-Thermal Atmospheric Pressure Plasma. International Journal of Molecular Sciences, 2020, 21(10), 3533. doi:10.3390/ijms21103533.

Yayının tamamı için: https://www.mdpi.com/1422-0067/21/10/3533

Özet

Nanoağ yapılarına sahip alkali ile işlenmiş titanat tabakası (TNS), implantların osseointegrasyon yeteneğini geliştirmek için umut verici bir yüzey sağlamaktadır. Bununla birlikte, biyofilm kontaminasyonuna karşı yetersiz direnç nedeniyle malzemenin arızalanma riski vardır. Aşağıdaki metin, taşınabilir, termal olmayan bir plazma cihazıyla yapılan işlemin, yüzey nanoyapısını bozmadan ve yeni kemik oluşumunu destekleyen yüzeyi eski haline getirirken, biyofilm kontaminasyonunu verimli bir şekilde ortadan kaldırıp kaldıramayacağını test eden bir araştırmayı özetlemektedir.

TNS numuneleri, bir piezoelektrik doğrudan deşarjlı plazma üreteci (PDD) ile işlenmiştir. Dekontaminasyon etkisi Staphylococcus aureus kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İlk hücre bağlanmasının değerlendirilmesi adezyon görüntüleri, alkalin fosfataz aktivitesi, ekstrasellüler matris mineralizasyonu ve osteogenez ile ilgili genlerin ekspresyonu yoluyla sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücreleri (rBMMSC) kullanılarak yapılmıştır ve kemik tepkisi, bir sıçan femur modeli kullanılarak in vivo olarak değerlendirilmiştir.

Şekil 1. (A) Nanoağ yapılarına sahip titanat tabakasının (TNS) ve (B) plazma TNS taramalı elektron mikrografları. (C,F) TNS ve (D,G) plazma TNS taramalı prob mikrografları ve tipik bir yüzey profili. (E) TNS ve plazma TNS yüzeyindeki temas açısının ölçümü, gösterilen veriler ortalama ± SD'dir (n=3).

Nanotopografi ve yüzey pürüzlülüğü, plazma işlemlerinden önce ve sonra önemli ölçüde farklılaşmamıştır (Şekil 1). Hücre ve kemik oluşumu aktivitesi, TNS’e plazma uygulaması ile iyileştirilmiştir (şekil 2, Şekil 3). Ayrıca plazma işlemi, yüzeyden biyofilm kontaminasyonunu etkili bir şekilde ortadan kaldırmıştır (Şekil 4).

Nanotopografi ve yüzey pürüzlülüğü, plazma işlemlerinden önce ve sonra önemli ölçüde farklılaşmamıştır (Şekil 1). Hücre ve kemik oluşumu aktivitesi, TNS’e plazma uygulaması ile iyileştirilmiştir (şekil 2, Şekil 3). Ayrıca plazma işlemi, yüzeyden biyofilm kontaminasyonunu etkili bir şekilde ortadan kaldırmıştır (Şekil 4).

Şekil 3. (A) TNS ve (B) plazma-TNS implantlarının etrafındaki kemik dokularının Villanueva boyaması. (C) TNS ve (D) plazma-TNS implantları çevresinde yeni kemiğin ve mineralizasyonun floresan etiketlemesi. TNS ve plazma-TNS implantlarının (E) kemik alanı oranı (BA) ve (F) kemik-implant teması (BIC). (G) bir hafta, (H) dört hafta ve (I) sekiz hafta sonra floresan etiketli kemik alanı (LBA). Gösterilen veriler ortalama ± SD'dir (n=3).

Şekil 4. Plazma işleminin dekontaminasyon üzerindeki etkisi. Gösterilen veriler ortalama±SD'dir (n=3).

Sonuç

Nano ağlı titanyum yüzeylerinin plazma işlemi, numune yüzeyinin kimyasal bileşimini etkili bir şekilde değiştirerek implant hidrofilikliğini daha da geliştirmiş, hücre bağlanmasını ve uzamasını kolaylaştırmış; yeni kemik oluşumunu önemli ölçüde hızlandırmış ve implantasyonun erken aşamasında osseointegrasyonu iyileştirmiştir.

Ayrıca, plazma işlemi, TNS yüzeyinin nano ölçekli morfolojisini korurken, implant yüzeyini verimli bir şekilde dekontamine etmiştir. Aynı zamanda implantasyondan hemen önce uygulamak için yeni bir yaklaşım veya peri-implantitisin terapötik yöntemi olarak kullanılabilecek osteogeneze yararlı bir yüzey oluşturmuştur.

Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar, araştırmada kullanılan plazma uygulamasının, implantasyondan hemen önce nanomalzemelerin işlenmesi için umut verici bir yaklaşım ve peri-implantitis için tedavi edici bir strateji olabileceğini düşündürmektedir.

Anasayfa » Yayınlar