Anasayfa » Yayınlar

Soğuk atmosferik plazmanın dental uygulamaları

Yapıştırıcı reçine simanının zirkonyaya olan kesme bağ dayanımına termal olmayan atmosferik plazma işleminin etkisi

Yazarlar: Aliaa Mahrous, Mohamed M. Radwan, Bassem Emad

Yayın: Mahrous, A.; Radwan, M. M.; Emad, B. Effect Of Non-Thermal Air Plasma Treatment On Shear Bond Strength Of Adhesive Resin Cement To Zirconia. Egyptian Dental Journal, 2018, 64(3), 2879-2888. doi: 10.21608/EDJ.2018.77363

Yayının tamamı için: https://edj.journals.ekb.eg/article_77363.html

Özet

Aşağıdaki metin, kumlama ve termal olmayan atmosferik plazma işleminin yüzey pürüzlülüğü ve kesme bağ dayanımı üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmayı özetlemektedir.

Aşağıdaki metin, kumlama ve termal olmayan atmosferik plazma işleminin yüzey pürüzlülüğü ve kesme bağ dayanımı üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışmayı özetlemektedir.

Araştırmada zirkonyum plaklar dört gruba ayrılmıştır. Bir grup işlem görmemiş ve kontrol grubu olarak ayrılmıştır (CO). İkinci grup plakaların yüzeyi geleneksel kumlama yöntemiyle işlenmiştir (SD). Bunun için 50 µm alüminyum oksit kullanılmıştır. Üçüncü grup, relyon plasma ürünlerinden piezobrush® PZ2 el cihazı kullanılarak soğuk atmosferik plazma işlemine tabi tutulmuştur (PL). Dördüncü grup ise önce kumlama ve ardından plazma ile işlenmiştir (SP).  

Şekil 1. Dört gruba ait ortalama yüzey pürüzlülüğü sonuçları (CO: Kontrol grubu, SD: Kumlama grubu, PL: Plazma grubu, SP: Kumlama + plazma grubu).

Her gruptan üç numune yüzey işleminden hemen sonra topografik değerlendirme için ayrılmıştır. Pürüzlülük parametreleri, numunelerin her biri için üç farklı bölgeden Scandium yazılımı kullanılarak belirlenmiştir (Şekil 1). Beklendiği gibi kumlama işlemi, temelde yüzey alanını artırmak için kullanıldığından pürüzlülüğü önemli ölçüde artırmıştır. Öte yandan, plazma işleminin yüzey pürüzlülüğüne ihmal edilebilir düzeyde bir etkisi olmuştur. Plazma işleminin amacı, yüzey alanını değiştirmek değil, daha çok ince temizlik ve yüzey aktivasyonu yoluyla ıslanabilirliği arttırmaktır. 

Şekil 2. Simanın zirkonyaya olan kesme bağı dayanımı sonuçları (CO: Kontrol grubu, SD: Kumlama grubu, PL: Plazma grubu, SP: Kumlama + plazma grubu).  

Yapışma bağının etkisi, kesme bağı kuvveti ölçülerek incelenmiştir. İşlem görmemiş olan kontrol numuneleri, düşük kesme yapışması dayanımı göstermiştir. Kumlama yoluyla yüzey alanı arttırılarak bu değer yükseltilebilmiştir. Artan pürüzlülük sayesinde bu mümkündür. Plazma işlemi pürüzlülüğü neredeyse değiştirmemesine rağmen, kesme bağ kuvvetini önemli ölçüde artırmıştır. En iyi değer, iki yöntemin birleştirilmesiyle elde edilmiş, burada yüzey ilk olarak kumlama ile pürüzlendirilmiş ve ikinci adımda yüzey ıslanabilirliği plazma işlemi ile iyileştirilmiştir.  

Sonuç

Bu çalışmada, kum püskürtme ve soğuk atmosferik plazma işlemlerinin yapıştırıcı reçine simanının zirkonyaya kesme bağ dayanımı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Her iki yöntem de kesme bağ kuvveti üzerinde olumlu bir etki göstermiştir. En iyi sonuçlar iki yöntemin birleştirilmesiyle elde edilmiştir.

Anasayfa » Yayınlar