Anasayfa » Yayınlar

Soğuk atmosferik plazmanın dermatoloji uygulamaları

Plazma onkolojisi: Soğuk atmosferik plazma ile baş ve boyun kanserinin adjuvan tedavisi

Yazarlar: Fei Tan, Yang Wang, Shiqun Zhang, Runying Shui, Jianghan Chen

Yayın: Tan, F.; Wang, Y.; Zhang S.; Shui, R.; Chen, J. Plasma Dermatology: Skin Therapy Using Cold Atmospheric Plasma. Frontiers in Oncology, 2022, 12:918484. doi: 10.3389/fonc.2022.918484

Yayının tamamı için: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2022.918484/full

Özet

Aşağıdaki metin, piezobrush® PZ3'ün örnek bir uygulamasının yanısıra dermatolojide plazmanın olası kullanımına ilişkin temel araştırmalarla ilgili bir derleme yayınını özetlemektedir.

Soğuk atmosferik plazmaya dayanan plazma tıbbı, uzmanlık alanlarının çeşitliliğini genişletmektedir. Gelişmekte olan bir dal da plazma dermatolojisidir ve reaktif oksijen ve nitrojen türleri gibi plazma bileşenlerinin yararlı karmaşıklığından, teknik çok yönlülüğünden ve pratik uygulanabilirliğinden yararlanmaktadır. Bu kapsamlı derlemenin amacı, SAP kullanılan cilt tedavisindeki son gelişmeleri özetlemektir. Teknik inceleme üç konuya odaklanmaktadır: Sağlam derinin plazma optimizasyonu, çeşitli cilt hastalıklarının SAP tedavisinin klinik odaklı diseksiyonu ve son olarak SAP ile tedavinin güvenlik yönlerinin analizi ve olası riskleri en aza indirmeye yönelik öneriler.

SAP'ın çevredeki hava ile aşamalı reaksiyonuyla üretilen RONS (reaktif oksijen ve nitrojen türleri), çeşitli biyolojik ve hücresel süreçlerde önemli bir rol oynamaktadır. Bu SAP'ın tıp alanında uygulanmasına olanak sağlamıştır. Aynı şekilde UV ışığı ve geçici elektrik alanları da biyomedikal uygulamalar için önemlidir. Yeni türetilen bir terim olan plazma tıbbı, fizik, kimya, yaşam bilimleri ve tıbbı içeren disiplinler arası bir konuyu ifade etmektedir. Plazma tıbbı uygulamaları kabaca doğrudan ve dolaylı kullanım olarak ikiye ayrılabilir. Doğrudan bir uygulamada, canlı bir alıcı gaz halindeki plazma jetine maruz bırakılır. Dolaylı uygulamada ise SAP'ın reaktif türleri, bir ara taşıyıcı kullanılarak canlı bir alıcıya iletilir.

Şekil 1. piezobrush® PZ3'ün eksenel görünümü (sol), yandan görünümü (sağ)

Plazma dermatolojisi, kısmen derinin insan vücudundaki en büyük ve en yüzeysel organ olması ve plazma uygulamasının nispeten kolay olması nedeniyle, plazma tıbbının ilgi çekici bir uzmanlık alanı 

olarak ortaya çıkmıştır. SAP'ın dermatolojide kullanımına ilişkin klinik randomize kontrollü çalışmaların (RCT'ler) ilk araştırmaları, öncelikle kronik yaralara odaklanmıştır. Bu konuda birkaç derleme yayınlanmıştır, ancak her birinin artıları ve eksileri vardır. Bazıları hastalık spektrumu açısından aşırı basitleştirilmiştir, diğerleri klinik bulgular ile bilimsel yorumu dengelemeyi başaramamıştır.

Şekil 2. piezobrush® PZ3 ile cilt tedavisi (sol), çalışma esnasında yakından görünümü (sağ)

Sonuç

Klinik dermatolojideki geleneksel tedavi yöntemlerinin tümünün sınırlamaları ve dezavantajları vardır. Soğuk atmosferik plazma, yüzeysel lezyonların doğrudan ışınlanması, daha derin ve daha büyük lezyonların plazma ile aktive edilen araçlarla dolaylı tedavisi ve SAP ve diğer tedavi yöntemlerinin eş zamanlı uygulanması gibi teknik çok yönlülüğü nedeniyle mükemmel bir potansiyel göstermektedir. SAP, cilt hastalıklarının tedavisinin yanı sıra bozulmamış cildi optimize edebilir ve kontrol edilebilir güvenlik ve minimum yan etki ile transdermal ilaç dağıtımını kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, bu eşsiz terapinin günlük klinik uygulamalarda kullanılabilmesi için önce birkaç zorluğun üstesinden gelinmesi gerekmektedir.

Anasayfa » Yayınlar