Anasayfa » Kütüphanemiz

Dezenfeksiyon / dezenfekte etme / mikroplardan arındırma

« Kütüphaneye geri dön

Dezenfeksiyon / dezenfekte etme / mikroplardan arındırma

Dezenfeksiyon, bulaşıcıların nötralizasyonunu tanımlar. Bulaşıcılar, çevre yoluyla insanlara veya diğer canlı varlıklara vb. bulaşması olası hastalıklar veya hastalığa neden olan organizmalardır. Mikroplardan arındırma işlemi mikrobiyal yükün azaltılması anlamına gelir, öyle ki artık ilgili yüzeyden herhangi bir enfeksiyon riski oluşmaz. Tanım olarak, bu duruma en az 10^5 faktörlük bir mikrop azalması ile ulaşılır.

Dezenfeksiyon için birkaç farklı prosedür vardır. En yaygın olanlardan biri kimyasal dezenfeksiyondur, örneğin yüzeyleri alkol veya diğer dezenfektan solüsyonlarıyla silmek. Bununla birlikte, kimyasal dezenfeksiyon ile toksisite ve malzeme uyumluluğu kritiktir. Tıbbi cihazların yeniden kullanımı için belirlenmiş yöntem, kimyasal olarak zararsız, ancak termo-kararsız malzemeler için uygun olmayan termal dezenfeksiyon işlemleridir. Aktüel bir konu, izlerin önlenebileceği özel uygulamalar için çok uygun olan UV ışığının kullanılmasıdır.

Plazma dezenfeksiyonu özel bir durumdur çünkü tek bir kategoriye atfedilemez. Ana etki, reaktif türlere, özellikle ozon ve hidrojen peroksite dayanmaktadır. Ek olarak, az miktarda UV ışığı üretilir. Bununla birlikte üretilen UV ışığı düşük bir yoğunluğa ve kısa bir etki aralığına sahiptir, bu nedenle antimikrobiyal etki üzerinde oldukça düşük bir katkısı vardır. Plazma sistemine bağlı olarak, lokal sıcaklık dezenfeksiyon özelliklerini etkileyebilir.

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.