Anasayfa » Kütüphanemiz

Test mürekkebi / test mürekkepleri

« Kütüphaneye geri dön

Test mürekkebi / test mürekkepleri

Test mürekkepleri, bir yüzeyin ıslanabilirliğini, yüzey enerjisini veya yüzey gerilimini belirlemek için kullanılır. Yüzey yaklaşık 38 mN/m veya daha yüksek bir yüzey enerjisine sahipse, baskı, kaplama veya yapıştırma mümkündür. Bu nedenle, ilgili işlemden önce yüzey enerjisi genellikle test mürekkepleri yardımıyla belirlenmelidir. Test mürekkebi bir fırça ile söz konusu yüzeye uygulanır ve durumu gözlemlenir. Mürekkep toplanır ve büzülürse, yüzeyin ıslanabilirliği mürekkebinkinden daha düşüktür. Ancak, mürekkep yüzey üzerinde kalırsa, malzemenin yüzey enerjisi mürekkebinkine eşit veya daha fazladır. Malzeme yüzeylerinin plazma ön işlemi, Şekil 1’deki örnek bir testin gösterdiği gibi, yüzey enerjisini önemli ölçüde artırabilir.

Şekil 1. Bir ABS levhaya 48 mN/m'lik bir test mürekkebinin uygulanması: Plazma ile işlem yapılan sol üst yarı ile plazma işlenmeyen sağ alt yarı arasındaki fark açıkça görülmektedir.

Yüzey enerjisini arttırmak için, ilgili boyama, baskı (print), kaplama veya yapıştırma gibi işlemlerden önce malzeme yüzeyi plazma ile işlenir.

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.