Anasayfa » Kütüphanemiz

  Yapışma (adhezyon)

« Kütüphaneye geri dön

Yapışma (adhezyon)

Yapışma (adhezyon) kelimesi Latince adhaerere "adhere" kelimesinden gelmektedir ve iki temas fazı, katılar ve sıvılar arasında oluşan bir arayüz katmanının fiziksel durumunu tanımlar. Ara yüzey tabakasında meydana gelen moleküller arası etkileşimler, ilgili fazların mekanik bir kohezyonu(bağlanması / yapışması / birleşmesi) ile sonuçlanır. Dolayısıyla adhezyon, bir katı ile bir sıvı arasındaki yapışmayı, örneğin plastik üzerindeki yapışkan bir boncuğu tarif eder.

Şekil 1. Yapıştırılacak yüzeyin plazma işlemi yapışmayı güçlendirir

Fizik ve kimyada, genellikle moleküler kuvvetler olarak adlandırılan, atomlar ve madde molekülleri arasında etkin kuvvetler önemli bir rol oynar. İki farklı tipte moleküler kuvvet vardır: Kohezif kuvvetler ve adhezif kuvvetler. Bu kuvvetlerin her ikisi de Van der Waals kuvvetlerine dayanmaktadır.

Bu nedenle adhezif kuvvetleri, farklı türlerdeki atomların veya moleküllerin bir arada tutulmasını sağlayan kuvvetlerdir. Su damlacıklarının pencere camına yapışması en belirgin örneklerindendir.

Birçok işlem için yüksek bir yapışma mukavemeti arzu edilmektedir, ancak bu "doğal" bir şekilde sağlanmamaktadır. Bu nedenle, genellikle önceden bir plazma işlemi gerçekleştirilir. İlgili yüzeyin plazma ile işlenmesi yapışma kuvvetini arttırır, bu da sıvının ilgili katıya daha iyi tutunmasına neden olur.

Yapışmanın iyileştirilmesi için plazma işleminin kullanımı

Yapıştırmadan önce bir yüzeyi işlevselleştirmek için plazma kullanıldığında, ortaya çıkan bağlar güçlü bir yapışma iyileşmesi gösterecektir. Plazma çok çeşitli malzemeler üzerinde kullanılabilir: Metaller, cam, seramikler ve hatta ahşap ve tekstil gibi doğal malzemeler bile plazma işlevselleştirmesine çok iyi yanıt verir. Müşterilerimiz için, tipik olarak "yapışmaz" yüzeylere sahip birçok polimerin, plazma işleminin ardından başarılı bir şekilde yapıştırılabilmesi özellikle önemlidir.

Plazma işleme ile elde edilen yüzey işlevselleştirme, birden fazla etkinin kombinasyonuna dayanır: Organik kirleticilerden ultra ince yüzey temizliği, yüzey topografyasının modifikasyonu, yüzey tabakasının kristal yapısının modifikasyonu ve fonksiyonel kimyasal grupların birikmesi. Metaller sert oksitlerden temizlenebilir ve gerçek metal yüzeyi eski haline getirilebilir.

Plazma sistemlerimizin atmosferik basıncı, hava veya hidrojen, nitrojen veya oksijen gibi tipik endüstriyel gazlar kullanılarak üretilir. Müşterilerimiz için bu, artık pahalı vakumlama ekipmanı veya ıslak kimyaya gerek olmadığı için maliyet verimliliği, proses güvenliği ve çevresel uyumluluk konusunda büyük bir gelişme anlamına geliyor. Yüksek işleme hızları, sistemimizi çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için elverişli hale getirmektedir.

Şekil 2. 3D Yazdırma tekniğinde plazma - piezobrush® PZ3

Aşağıdaki grafik (Şekil 3), işlenmemiş plastiklerin ve daha önce plazma işlemine tabi tutulmuş aynı plastiklerin 2K epoksi yapıştırıcı ile yapışma mukavemetinin bir karşılaştırmasını göstermektedir. Karşılaştırma, yapıştırmada önemli bir gelişme olduğunu göstermektedir.

Plazma işleminin avantajları
  • Kalıntı bırakmayan ultra ince temizlik
  • Hassas, tahribatsız yüzey işleme
  • Islak kimya yok
  • Hava veya ucuz, toksik olmayan proses gazları
  • Çevre dostu
  • Pahalı vakum ekipmanı yok
  • Yüksek işlem hızları
  • Mevcut üretim hatlarına kolay entegrasyon
« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.