Anasayfa » Kütüphanemiz

Polar etkileşimler

« Kütüphaneye geri dön

Polar etkileşimler

Polar (kutupsal) etkileşimler, elektrostatik çekime dayanan ve moleküller arasındaki güçlü ve uzun menzilli etkileşimlerdir. Birçok molekülde, yükler eşit olarak dağılmaz ve kısmi yükler şeklinde mevcuttur. Eşit olmayan yük dağılımı dolayısıyla moleküller birbirini çeker, bu da yükler arasında güçlü etkileşimlere yol açar.

Polar (kutupsal) etkileşimler, farklı güçlere ve farklı aralıklara sahip olan farklı katkılara göre ayrılırlar. En güçlü etkileşimler iyonlar arasındaki etkileşimlerdir. Bu etkileşimler 1 / r üzerinden mesafeye bağlıdır, dolayısıyla aynı zamanda çok uzun menzillidir. Bunun ardından kalıcı bir dipol ile iyonlar arasındaki etkileşimler gelir ve bu etkileşimler 1 / r² üzerinden mesafeye bağlıdır. Sonrasında ise önemli ölçüde daha zayıf olan dipol-dipol etkileşimleri gelmektedir. Burada mesafe bağımlılığı, dipollerin serbestçe dönüp dönmediğine bağlıdır. Özel bir dipol-dipol etkileşimi durumu hidrojen bağlarıdır. Bunlar, hidrojen atomları ve negatif kısmi yükler arasında hareket eden çok hedefli etkileşimlerdir. Bu güçlü etkileşimler, suyun yüksek yüzey geriliminin sebebidir. Eğer kalıcı yük yoksa moleküller indüklenebilir. Bu dağılım (dispersive) kuvvetleri, polar (kutupsal) olanlardan çok daha zayıftır, ancak örneğin plastiklerde önemli bir rol oynar.

Kararlı bileşikler söz konusu olduğunda güçlü etkileşim kuvvetleri özellikle önemlidir. Dispers (dağınık) etkileşimler kalıcı dipoller (çift kutuplar) olmadan da mümkündür, ancak kutupsal etkileşimler için yüklere ihtiyaç vardır. Özellikle, “düşük enerjili yüzeyler” olarak adlandırılan yüzey enerji seviyesi zayıf ve düşük polar fraksiyonlu yüzeyler, genellikle ön işlem yapılmadan işlenemez. Ön işlem konusunda bir imkân da plazma işlemidir, bu işlemde reaktif gruplar yüzeyden en ince safsızlıkları uzaklaştırır ve ayrıca polar grupların eklenmesi yoluyla yüzeyi işlevsel hale getirir. Polar gruplar, yüzey enerjisinin polar fraksiyonuna da yansıyan kendi dipol momentleri yoluyla polar etkileşimlere katkıda bulunur. Birçok uygulamada yüzeylerin farklı kaplama, yapıştırıcı ve diğer maddelerle ıslatılmasına yalnızca yeterince büyük bir polar fraksiyonun imkan verdiği gösterilmiştir.

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.