Anasayfa » Kütüphanemiz

Plazma ile aktifleştirilmiş su / plazma aktif su

« Kütüphaneye geri dön

Plazma ile aktifleştirilmiş su / plazma aktif su

Plazma ile aktifleştirilmiş su (Plasmaactivated water, PAW), bir plazma işlemi nedeniyle değişen özelliklere sahip olan suyu tanımlar. PAW'ın bir uygulaması dezenfeksiyondur. Plazma işlemi nedeniyle, suda kısmen çözünen reaktif oksijen ve azot türleri (RONS) oluşur, bazıları diğer türlere daha fazla tepki verir.

Şekil 1. Plazma ile aktifleştirilmiş su (PAW), bir plazma işlemiyle değişen özelliklere sahip olan suyu tanımlar.

Bu, sıvının pH değerinde, oksidasyon / redüksiyon (indirgeme) potansiyelinde ve elektriksel iletkenliğinde bir değişikliğe yol açar. Plazmayla aktive olan suyun antimikrobiyal etkisi, esas olarak çözünmüş ozon ve hidrojen peroksit ile nitrik asitten kaynaklanmaktadır. Sadece elektrik, su ve havadan üretilen PAW, dezenfeksiyon için ucuz bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Biyosit* etkileri mikroorganizmanın tipine bağlı olarak birkaç dakikadan birkaç aya kadar aktif kalır.

Avrupa mevzuatında biyosit, herhangi bir zararlı organizmayı yok etmeyi, caydırmayı, zararsız hale getirmeyi veya üzerinde kontrol edici bir etki göstermeyi amaçlayan bir kimyasal madde veya mikroorganizma olarak tanımlanmaktadır. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), biyositler için biraz farklı bir tanım kullanır: “Organizmaların kontrolünde kullanılan, insan veya hayvan sağlığına zararlı veya doğal veya üretilmiş ürünlere zarar veren koruyucular, böcek öldürücüler, dezenfektanlar ve pestisitler dahil olmak üzere çeşitli zehirli maddeler grubu.” Karşılaştırıldığında, ABD EPA tanımı bitki koruma ürünlerini ve bazı veterinerlik ilaçlarını içermesine rağmen, iki tanım kabaca aynı anlama gelir. (Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Biocide Erişim tarihi: 29.08.2021)

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.