Anasayfa » Kütüphanemiz

Atmosferik basınçlı plazma

« Kütüphaneye geri dön

Atmosferik basınçlı plazma

Atmosferik basınçlı plazmaya genellikle AD plazma veya normal basınçlı plazma da denir. Adı, üretildiği basıncın, normal basınç olarak isimlendirilen ve çevre atmosferinkiyle yaklaşık olarak aynı olması olgusundan gelmektedir. Düşük veya yüksek basınçlı plazmanın aksine atmosferik basınçlı plazmada, farklı basınç seviyelerini atmosferik basınca göre korumak amacıyla kullanılan bir reaksiyon kabına gerek yoktur.

Plazma kısmen iyonize bir gazdır. Elektrik arkları, dielektrik (yalıtkan) bariyerler, korona ve doğrudan piezoelektrik deşarjlar, gazları atmosferik basınçlarda iyonize ederek plazma oluşturur. Yüklü parçacıklar - elektronlar ve iyonlar - çok yüksek enerjilere doğru hızlanır. Gaz moleküllerinin sadece küçük bir kısmı enerjik (hareketli, aktif) elektronlara ve iyonlara dönüşür; gazın geri kalanı nötr ve soğuk kalır. Doğrudan piezoelektrik deşarj durumunda plazma sıcaklığı sadece 50° C'ye ve ark deşarjı durumunda 250-450° C'ye ulaşır. Aynı zamanda yüksek enerjili elektronlar ve iyonlar, atomik H, N ve O türleri, OH ve ON radikalleri, ozon, nitröz ve nitrik asitlerin yanı sıra yarı kararlı uyarılmış durumdaki diğer farklı moleküller gibi, büyük miktarlarda kısa ömürlü kimyasal türler üreten gaz molekülleriyle çarpışır. Bunlar plazmayı kimyasal olarak çok aktif bir hale getirir.

Şekil 1. Yüzey işleme, yüzey aktivasyonu ve ince temizlik için atmosferik basınçlı plazma

Temiz durumda bile, birçok yüzeyin ıslanabilirliği yetersizdir ve bu durum kontaminasyon (kirlilik) nedeniyle daha da kötüleşir. Sonuç olarak, yapıştırıcı maddeler veya mürekkep gibi sıvılar yüzeyde damla şeklinde kalabilir ve yüzeye yapışmayabilir. Bu, katının düşük yüzey enerjisi durumu olarak adlandırılır. Mevcut yüzey enerjisi, ilgili sıvının yüzey geriliminden düşükse ıslanma olmayacağından yapışma da yetersiz kalacaktır. Bir yüzeyin plazma işlemi yoluyla aktivasyonu, yüzey enerjisini arttırır ve uygulanan sıvı için yüzeyde moleküler ankraj grupları oluşur. Bu durum kendini geliştirilmiş bir ıslanabilirlik ile gösterir ve ilgili sıvıların optimum şekilde yapışmasını sağlar.

Atmosferik basınçlı plazma için uygulama alanları

BAtmosferik basınçlı plazma genel olarak düşük akım yoğunluğunda plastik, metal veya inorganik malzemelerin yüzey aktivasyonu ve ince temizliği için kullanılır. Endüstriyel sektörlerde plazma işlemi yapıştırma, baskı, kaplama ve boyama işlemlerinden önce yüzeylerin ön işlemi amacıyla uygulanmaktadır. Tıp sektöründe ise giderek daha fazla şekilde dezenfeksiyon ve sterilizasyon için kullanılmaktadır.

Atmosferik basınçlı plazma ile işlem yapmanın avantajı, sıvı kimyasallardan tamamen vazgeçilebilmesidir. Sadece elektrik ve taşıyıcı gaz gereklidir. Sonuç olarak, bu tür plazma üretiminde sıkıştırılmış hava, nitrojen veya Formier gaz gibi diğer zararsız gazlar ve ayrıca piezoelektrik deşarj durumunda soy gazlar ve hatta ortam havası kullanılabilir.

Relyon plazma ürünleri olarak iki farklı tip plazma sunulmaktadır:

Piezoelektrik Doğrudan Deşarj Teknolojisi (PDD Technology®): Soğuk aktif plazma gerektiren hassas işlemlerde

Pulslu (Darbeli) Atmosferik Ark Teknolojisi (PAA Technology®): Yüksek performans gerektiren hızlı işlemlerde

« Kütüphaneye geri dön

Sayfa içeriği relyon plasma GmbH tarafından sağlanmıştır. / Page content provided by relyon plasma GmbH.